نشانی دبیرخانه:

خیابان وصال شیرازی، خیابان شمس، کوچه اول ،پلاک ۴، طبقه دوم

تلفن: ۶۶۹۷۳۲۱۵- ۰۲۱(ساعت تماس ۱۰ - ۱۷)

۵۴۱۱ ۶۶۷ ۹۳۰ ۹۸+ (ساعت تماس ۱۷ - ۲۰) 

پست الکترونیکی: info@tehranfestival.com
 

چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.