گزارش تصويری بازگشت
آیین افتتاحیه و اهدای جوایز نخستین جایزه هنری قلب تهران

آیین افتتاحیه و اهدای جوایز نخستین جایزه هنری قلب تهران
1396/06/07

انتخاب و داوری بخش آگهی دیواری (پوستر)

انتخاب و داوری بخش آگهی دیواری (پوستر)
1396/05/20

انتخاب و داوری بخش تصویرگری

انتخاب و داوری بخش تصویرگری
1396/05/18

انتخاب و داوری بخش کارتون

انتخاب و داوری بخش کارتون
1396/05/18

انتخاب و داوری بخش عکس

انتخاب و داوری بخش عکس
1396/05/17

نشست خبری با حضور شورای هنری و دبیران در هنر آنلاین

نشست خبری با حضور شورای هنری و دبیران در هنر آنلاین
1396/02/14

تورها و کارگاه آموزشی قلب تهران
Video

تورها و کارگاه آموزشی قلب تهران
1396/02/06

تور استاد یدالله ولی زاده با محوریت عکاسی معماری

تور استاد یدالله ولی زاده با محوریت عکاسی معماری
1396/01/20

تور استاد بهرام کلهرنیا با محوریت بناهای تاریخی

تور استاد بهرام کلهرنیا با محوریت بناهای تاریخی
1396/01/19

کارگاه آموزشی استاد علی هاشمی شهرکی

کارگاه آموزشی استاد علی هاشمی شهرکی
1396/01/18

تور استاد حسن غفاری محوریت بناهای تاریخی

تور استاد حسن غفاری محوریت بناهای تاریخی
1396/01/17

تور عكاسی با محوریت زندگی و اقتصاد شهری با حضور محمدمهدی رحیمیان

تور عكاسی با محوریت زندگی و اقتصاد شهری با حضور محمدمهدی رحیمیان
1396/01/16

کلیسای گئورگ مقدس

کلیسای گئورگ مقدس
1395/12/25

کلیسای مریم مقدس

کلیسای مریم مقدس
1395/12/24

منطقه ۱۲ قلب مذهبی تهران

منطقه ۱۲ قلب مذهبی تهران
1395/12/21

موزه آبگینه
Video

موزه آبگینه
1395/12/19

مسجد امام
Video

مسجد امام
1395/12/13

خانه هایی از قلب تهران

خانه هایی از قلب تهران
1395/12/12

جلسه شورای هماهنگی جشواره قلب تهران

جلسه شورای هماهنگی جشواره قلب تهران
1395/12/11

خانه های قلب تهران
Video

خانه های قلب تهران
1395/12/09

راسته امامزاده یحیی ۲

راسته امامزاده یحیی ۲
1395/12/04

راسته امامزاده یحیی ۱

راسته امامزاده یحیی ۱
1395/12/03

بازار تهران
Video

بازار تهران
1395/12/02

بازار تهران
Video

بازار تهران
1395/11/30